Regulamin Joga Studio
 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zapoznanie i akceptacja regulaminu „Joga Studio”, wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz uiszczenie opłaty.
 2. Na zajęcia można wejść tylko po okazaniu karnetu lub dowodu wpłaty.
 3. W zajęciach mogą brać udział osoby pełnoletnie. Od osób poniżej 18 roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów.
 4. Przychodź co najmniej 10-15 min. przed rozpoczęciem zajęć. Jest to czas na przebranie się, sprawy formalne i ewentualne pytania do nauczyciela.
 5. Każde zajęcia tworzą pewną całość, dlatego przychodź punktualnie i nie wychodź z zajęć przed ich zakończeniem.
 6. Nie należy jeść 2-3 godziny przed zajęciami. Po zajęciach powstrzymaj się od jedzenia przez co najmniej pół godziny.
 7. Niedopuszczalne jest ćwiczenie pod wpływem środków zmieniających świadomość (alkohol, silne leki, narkotyki). Kilka godzin przed zajęciami nie korzystaj z sauny, solarium i nie przebywaj długo na słońcu.
 8. Uczestnik zobowiązany jest przed zajęciami na bieżąco informować nauczyciela o aktualnym stanie zdrowia – choroby, dolegliwości, przebyte ostatnio operacje, kontuzje i urazy (zwłaszcza dyskopatia, zwyrodnienia kręgosłupa, choroby serca, choroby oczu, stany zapalne, nadciśnienie) lub po prostu złe samopoczucie oraz pisemnie zgłaszać w recepcji, poprzez wpisanie ich na karcie zgłoszeniowej.
 9. Panie w trakcie menstruacji i ciężarne są zobowiązane do poinformowania o tym nauczyciela przed rozpoczęciem sesji.
 10. Ćwiczymy boso, na macie (najlepiej mieć własną), w stroju niekrępującym ruchów.
 11. Obuwie pozostaw przed wejściem do sali ćwiczeń, wierzchnie okrycie i ubrania w szatni. Wartościowe rzeczy i pieniądze zabierz ze sobą na salę ćwiczeń. Za cenne rzeczy pozostawione w szatni Szkoła nie ponosi odpowiedzialności. 
 12. Podczas zajęć nie należy rozmawiać, ani żuć gumy. Należy zachowywać się tak, aby nie zakłócać spokoju innymi.
 13. Zabronione jest udzielanie wskazówek lub pomaganie innym uczestnikom zajęć bez wyraźnego polecenia nauczyciela.
 14. Bądź skupiony na tym co robisz i uważnie obserwuj demonstrację ćwiczeń. Pytaj tylko wtedy, kiedy nie rozumiesz podawanej przez nauczyciela instrukcji. Pozostałe pytania dotyczące praktyki zadawaj przed lub po zajęciach.
 15. Ćwicz zgodnie ze swoimi możliwościami. W asanach zawsze oddychaj przez nos, nie przez usta. Nie trwaj w pozycji jeśli czujesz, że nie możesz oddychać, robi ci się niedobrze lub całe ciało się trzęsie, a także gdy odczuwasz przenikliwy ból w którejś części ciała (chodzi o ból, który nie ma nic wspólnego z odczuciami towarzyszącymi rozciąganiu mięśni).
 16. Dbaj o porządek na Sali - w trakcie i po zajęciach odnoś pomoce na miejsce.
 17. Przed zajęciami należy bezwzględnie wyłączyć lub wyciszyć telefon komórkowy!
 18. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uaktywnienie lub zaostrzenie się schorzeń, chorób czy dolegliwości, na które cierpią uczestnicy.
 19. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w czasie trwania zajęć, ale nie oznacza to zwolnienia z odpowiedzialności cywilnej.